Profil zadavatele: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

  • Název: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
  • IČO: 00090352
  • Adresa:
    Zámecké nám. 27/9
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233876
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Připojení Slovanského hradiště v Mikulčicích k internetu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.11.2017 16.11.2017 12:00
Vybavení budovy návštěvnického centra - tvorba dětského audioprůvodce včetně otextování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.11.2017 09.11.2017 09:00
Vybavení budovy návštěvnického centra
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2017 31.10.2017 09:00
Výroba, doprava a instalace nového mobiliáře a likvidace starého v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2017 20.10.2017 09:00
Dodávka skládacích ocelových židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 12:00
Vypracování studií proveditelnosti IROP 76, výzva MUZEA II - projekty A) Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou a B) Stavební úpravy a přístavba depozitáře v Hodoníně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.10.2017 03.10.2017 09:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov - stavební práce
podlimitní Zadáno 11.09.2017 20.10.2017 12:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov - výkon technického dozoru investora stavby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2017 29.06.2017 09:00
Stavební úpravy a přístavba depozitáře v Hodoníně
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 03.07.2017 12:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2017 08.06.2017 13:00
Údržba ohradní zdi Masarykova muzea v Hodoníně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2017 08.06.2017 10:00
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov - administrace zadávacích řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2017 24.03.2017 10:00
Vypracování sloučené projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy depozitáře a expozice a obnova stálé expozice v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2017 13.02.2017 10:00
Návrh architektonického a výtvarného řešení stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou a zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci stálé expozice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2016 09.12.2016 12:00
Dodávka mobilního audioprůvodce včetně obsahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2012 11.01.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3