Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
  • IČO: 16355474
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 1
    693 01 Hustopeče
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_266.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 221013
  • Adresa profilu na e-tržišti: http://www.sou-hustopece.cz/

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vnitropodnikových komunikací a vjezdového průčelí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 18.12.2020 09:00
Nákup stolních PC a NTB pro SOŠ a SOU Hustopeče, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 20.11.2020 12:00
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, HAVARIJNÍ STAV
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 02.10.2020 09:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby a vykonání činností autorského dozoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2019 17.12.2019 00:00
Vybavení malířského centra nábytkem (č. 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 30.11.2018 15:00
Vybavení malířského centra - IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 17.09.2018 15:30
Malířské centrum – poskytovatel TDI a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2017 05.01.2018 09:00
Rekonstrukce kotelny - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 20.07.2017 10:00
Dodávka plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2016 01.07.2016 13:00
Administrátor veřejných zakázek v rámci projektu s názvem Malířské centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 11:00
Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby "Malířské centrum"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 13.04.2016 11:00
Výběrové řízení na zpracovatele žádosti a zajištění realizačního managementu pro projekt s názvem Malířské centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 11.04.2016 11:00
Dodávka elektrické energie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2016 01.01.2016 00:00
Dodávka plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2015 01.07.2015 00:00
Dodávka vody a odvod odpadních vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.01.2015 30.01.2015 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016