Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
  • IČO: 60575905
  • Adresa:
    Svobody 241/6
    692 01 Mikulov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_55.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508280

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVA OPĚRNÝCH STĚN NA ZAHRADĚ DDM MIKULOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 08:00
Smlouva o dílo DDM Mikulov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2018 24.09.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016