Profil zadavatele: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168

  • Název: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
  • IČO: 49438875
  • Adresa:
    Smetanova 168
    672 01 Moravský Krumlov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_76.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345780

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy - zateplení ploché střechy budovy Smetanova 169
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 30.05.2024 09:00
Rekonstrukce velmi zastaralých sociálních zařízení v budově Smetanova 169 včetně výměny odpadů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2023 18.12.2023 09:00
Dodávka senzorů Vernier
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2023 13.06.2023 15:00
Oprava zdi na schodišti a u vchodu - vlhnutí zdiva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2023 13.06.2023 11:00
Školní výlet
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.01.2023 20.01.2023 07:00
Havarijní stav plynové kotelny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 18.07.2022 09:00
Rozšíření AP WiFi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2022 30.06.2022 10:00
Nákup monitorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2021 15.11.2021 07:00
Oprava střechy nad kotelnou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2021 08.11.2021 14:00
Oprava WIFI sítě po přepětí (nepřímý úder blesku)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2021 24.08.2021 00:00
Výměna podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2020 12.11.2020 12:00
Adaptační kurz EVVO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2020 26.06.2020 11:00
Výměna oken na GMK, Smetanova 169
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2020 24.03.2020 12:00
Dodávka ICT techniky do jazykové učebny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2019 13.12.2019 14:00
Doprava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2019 12.06.2019 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››