Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy - zateplení ploché střechy budovy Smetanova 169

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 35678
Systémové číslo: P24V00001477
Datum zahájení: 10.05.2024
Nabídku podat do: 30.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy - zateplení ploché střechy budovy Smetanova 169
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem zadavatele je rekonstrukce ploché střechy nad objektem Moravský Krumlov, Smetanova 169, jejíž předmětem bude zejména:
- ubourání nevyužívaných komínů po horní hranu stropu, zaslepení, doplnění skladby střechy v dotčeném místě,
- vyrovnání původních hydroizolačních vrstev na ploché střeše z asfaltových pásů,
- vyrovnání prohlubní pomocí přířezů asfaltových pásů,
- dodávka a montáž tepelněizolační vrstvy z tepelné izolace z EPS 100, tl. 2x 120 mm,
- dodávka a montáž nové, mechanicky kotvené krytiny z PVC tl.1,5mm na separační geotextilii,
- demontáž oplechování atik,
- výměna stávajících klempířských prvků střechy,
- dodávka a montáž systému ochrany proti pádu z výšky,
- výměna stávající nadstřešní části jímací hromosvodné soustavy a zhotovení nové zemnící soustavy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
 • IČO: 49438875
 • Poštovní adresa:
  Smetanova 168
  672 01 Moravský Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345780

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy