Dotační systém – IS pro podporu administrace a příjmu žádostí o dotace
Datum poslední změny 07.10.2022 11:56:19

Účelem je předběžná tržní konzultace před vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky Dotační systém Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je dodávka informačního systému pro správu dotačních programů a administrace podaných žádostí (dále také jako „DOPS“ nebo „Systém“) v rozsahu a specifikaci uvedených v Technické specifikaci plnění veřejné zakázky vč. příloh.

Zadavatel vyzývá dodavatele, kteří mají o účast na předběžných konzultacích zájem, aby zaslali své vyjádření k otázkám uvedeným v příloze č. 1 tohoto dokumentu a případné další náměty písemně v elektronické podobě v termínu do 26.10.2022 na adresu elektronické pošty venkov@jmk.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte – „PTK - Dotační systém JMK“

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace