Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Operační světla II
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 04.01.2018 10:00
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 22.01.2018 13:00
"Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice - stavební část"
podlimitní Příjem nabídek 11.12.2017 03.01.2018 10:00
Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten – dodávka vybavení šaten
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 22.12.2017 14:00
Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten - stavba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 22.12.2017 13:30
Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice - budovy A, B, C
podlimitní Příjem nabídek 08.12.2017 02.01.2018 09:00
Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 15.12.2017 10:00
Výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 20.12.2017 08:30
II/408 VALTROVICE, PRŮTAH – AKTUALIZACE DSP/PDPS, SP, IČ, AD
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2017 15.01.2018 09:00
III/39613 Drnholec průhat - studie, DSP/PDPS, AD, SP, IČ
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2017 15.01.2018 10:00
"Masarykův domov mládeže a Školní jídelna - Repase oken a skleněných dveří v učebnách, zrcadlovém sále, vestibulu, suterénu, ředitelství a v bytové jednotce"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 27.12.2017 12:00
Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany
podlimitní Příjem nabídek 07.12.2017 20.02.2018 10:00
Malířské centrum – poskytovatel TDI a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 20.12.2017 09:00
LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum, Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 21.12.2017 15:00
VZ 29-17 Proužky do glukometrů
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2017 12.12.2017 14:00
všechny zakázky