Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem 2 ks síťových kopírek
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 18.10.2022 09:00
II/379 Malhostovice; lokální opravy
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 05.10.2022 10:00
Dodávka průmyslové vysokootáčkové pračky
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 05.10.2022 09:00
Nákup malého osobního automobilu
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 10.10.2022 12:00
III/41619 HRUŠOVANY U BRNA - LEDCE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 11.10.2022 10:00
Knižní jízdní řády 2023
KORDIS JMK, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 11.10.2022 10:00
Dodávka výpočetní techniky VIDA! science centra
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 11.10.2022 14:00
Odstranění havarijního stavu u MŠ - pokles podlahy
Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 21.10.2022 09:00
Technický dozor investora a koordinátor BOZP - UP 1.etapa
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 13.10.2022 13:00
III/15275 BRNO, OŘECHOVSKÁ – JABLOŇOVÝ SAD
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 05.10.2022 09:00
Přístroj na měření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu včetně spotřebního materiálu
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 18.10.2022 09:00
Jednorázové lůžkoviny 2023
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 17.10.2022 10:00
Dezinfekce 2023
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 17.10.2022 10:00
OPRAVY MOSTŮ OBLAST STŘED
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 13.10.2022 09:00
Intravenózní kanyly 2023
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 17.10.2022 10:00
všechny zakázky