Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 21-17 Zdravotnické přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 01.11.2017 14:00
"Výměna protipožárních dveří ve škole a domově mládeže"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 06.11.2017 13:00
Oprava a ošetření krovů NMB Letovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2017 02.11.2017 11:00
Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2017 08.11.2017 13:00
Výměna oken v budově, Pontassievská 350/3, Znojmo - havarijní stav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2017 03.11.2017 09:00
HW a SW pro jednotné virtuální prostředí a jednotný operační systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2017 01.11.2017 13:00
Zhotovení nových omítek - suterén
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 26.10.2017 08:30
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji 2018 - 2020
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2017 03.11.2017 10:00
Parkovací systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2017 31.10.2017 10:00
"Zateplení objektu vrátnice - Nemocnice TGM Hodonín"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 31.10.2017 10:00
Lavice do prostoru chodeb školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 25.10.2017 10:00
III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ
nadlimitní Příjem nabídek 16.10.2017 21.11.2017 10:00
Dodávka antivirového programu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 24.10.2017 12:00
Zřícenina hradu Cornštejn - sanace pilíře a zdi - havárie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 26.10.2017 10:00
Odstranění havarijního stavu venkovních rozvodů vody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 24.10.2017 08:00
všechny zakázky