Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 28-18 Pracovnělékařské služby III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2018 21.12.2018 08:00
Dodávka figurín první pomoci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 00:00
Vyšetřovací lůžko pro plicní oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2018 19.12.2018 12:00
Nákup diagnostického přístroje pro měření emisí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 00:00
Objednávka 337/18/Šev
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2018 12.12.2018 00:00
VZ 27-18 Úklid VZ Břeclav a VZ Hodonín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 19.12.2018 14:00
Dodávky koloniálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 17.12.2018 12:00
Výroba a instalace odpočívek a informačních tabulí na soutoku řek Moravy a Dyje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 25.01.2019 12:00
Dodávky pečiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 17.12.2018 12:00
Objednávka JMK004782/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 10:00
Objednávka JMK004786/18/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 10:00
Objednávka JMK004790/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 10:00
Smlouva o poskytování odborných konzultací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 10:00
0241-18 Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 00:00
JMK004777/18/OKŘ/OBJ Pochutiny Chuť Moravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2018 11.12.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016