Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ZTI budovy L - odpady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2019 01.07.2019 14:00
II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2019 09.07.2019 10:00
Demolice budovy bez čp/če na pozemku p.č.st. 876 v k.ú. Ivančice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 28.06.2019 09:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Bučovicích" a výkon autorského dozoru
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2019 22.07.2019 10:00
Výměna rehabilitační masážní vany-havarijní stav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 24.06.2019 14:00
zateplení dvorního traktu Kotlářská 263/9, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 02.07.2019 12:00
Morava a Slezsko (ne)tradiční
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 04.07.2019 10:00
VZ 17-19 Zajištění odtahů vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 24.06.2019 10:00
Obvazový materiál - tampony
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 04.07.2019 09:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby - Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Podlahářské práce 2019-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 24.06.2019 09:00
Malířské a natěračské práce 2019-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 24.06.2019 09:00
39919-1 most Výrovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 24.06.2019 10:00
Oprava vodoinstalace + modernizace WC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 25.06.2019 00:00
všechny zakázky