Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK007757/20/OKŘ/OBJ Ochranné obličejové štíty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2020 03.04.2020 00:00
Název zakázky: Komunikační audit, pracovní workshopy a komunikační koncept
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 15.04.2020 12:00
Výběr autobusových dopravců od 2021 – část 35
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 11.05.2020 23:59
Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 1 až 34
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 11.05.2020 23:59
JMK007723/20/OKŘ/OBJ Poradenské a organizační činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2020 27.03.2020 00:00
Pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2020-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2020 06.04.2020 09:00
JMK007729/20/OKŘ/OBJ Desinfekční přípravek Anti-COVID
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2020 25.03.2020 00:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 09.04.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 09.04.2020 10:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 012
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2020 23.03.2020 10:00
Dodávka sanitního vozidla pro přepravu transplantačního týmu 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 14.04.2020 09:00
JMK007728/20/OSV/OBJ návrh a zprovoznění "Elektronické evidence dětí ..."
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2020 19.03.2020 12:00
JMK007707/20/OKŘ/OBJ strava pro dobrovolníky na lince 112 u HZS JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2020 19.03.2020 00:00
JMK007700/20/OKŘ/OBJ ústenky na obličej
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2020 18.03.2020 00:00
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Aktualizace ortofotomapy Jihomoravského kraje 2020“.
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 01.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››