Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK010098/21/OKŘ/OBJ obědy 31.07.-01.08.2021 Obec Hrušky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.07.2021 30.07.2021 00:00
„Hevlín – mokřad na Černé strouze“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2021 29.07.2021 00:00
Měřicí kampaň kvality ovzduší – pálení v otevřených ohništích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 10:00
Objednávka JMK010097/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.07.2021 26.07.2021 14:00
JMK010065/21/OKŘ/OBJ Zajištění stravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.07.2021 26.07.2021 00:00
JMK010050/21/OKŘ/OBJ Moravská Nová Ves - strava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2021 23.07.2021 00:00
JMK010051/21/OKŘ/OBJ Obec Mikulčice - strava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2021 23.07.2021 00:00
Pokročilý pasport pavilonů areálu nemocnice Kyjov – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 06.08.2021 10:00
IS pro podporu energetického a facility managementu
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Podlahářské práce 2021-2023 v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Malířské a natěračské práce 2021 - 2023 v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Boskovicích“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 11.08.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Boskovicích“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 11.08.2021 09:00
Objednávka JMK010014/21/OBJ/OI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2021 19.07.2021 15:00
Areál sportovních nadějí – vybavení interiéru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 05.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››