Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření zážitkové šifrovací hry s J. G. Mendelem včetně správy hry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 19.05.2021 10:00
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 05.05.2021 10.06.2021 10:00
Zástupce zadavatele pro přípravu a zadání veřejné zakázky na pořízení nových železničních kolejových vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 21.05.2021 10:00
veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Zástupce zadavatele – Pořízení digitální technické mapy pro Jihomoravský kraj“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 19.05.2021 10:00
JMK009566/21/OKŘ/OBJ Poradenské a konzultační služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2021 03.05.2021 00:00
Provedení opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v PP Bílý kopec u Čejče v k. ú. Mutěnice a Čejč, PP Nivky za Větřákem v k. ú. Mutěnice, PP Špidláky v k. ú. Čejč a PP Zimarky v k. ú. Velké Bílovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní rezervace Podsedky v k. ú. Kožušice a přírodní rezervace Šévy v k. ú. Mouřínov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 00:00
Objednávka JMK009557/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2021 29.04.2021 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 18.05.2021 10:00
JMK009524/21/OKŘ/OBJ skleněné pyramidy s logem JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2021 27.04.2021 00:00
JMK009509/21/OKŘ/OBJ HDD pro rozšíření úložiště NAS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2021 26.04.2021 00:00
Náhrada a údržba tabulového označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a náhrada a údržba tabulového označení evropsky významných lokalit
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 2 zvláště chráněných územích – přírodní památky Rudlické kopce a Studánkový vrch
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole a Slanisko Novosedly a přírodní památka Kamenná hora u Derflic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v 6 zvláště chráněných územích – přírodní památky U kapličky, U Michálka, Ve Žlebě, Šidlovy skalky, Štěpánovský lom a Stříbrný vrch
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››