Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdělení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
Jihomoravský kraj
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.10.2021 05.11.2021 23:59
Nákup serveru, instalace a zprovoznění nové domény včetně uživatelských účtů
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 04.11.2021 11:00
Přístroj pro umělou plicní ventilaci
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 26.10.2021 10:00
Dodávka šatních skříní
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 04.11.2021 10:00
Monitoring vydřích podchodů při Cyklostezce umístěné při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 02.11.2021 12:00
Připojení vybraných příspěvkových organizací do monitorovacího bezpečnostního centra IV/2021
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 02.11.2021 10:00
Památník mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2021 22.11.2021 11:00
Materiálové a technické zabezpečení IHC diagnostiky na oddělení PAO Nemocnice Znojmo 2022 - 2023
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 02.11.2021 13:00
Posouzení vlivů „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na životní prostředí – SEA
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 27.10.2021 12:00
Urgentní příjem - příprava
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 08.11.2021 13:00
Zádržný systém do vozidel pro novorozence II
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 29.10.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 16.11.2021 10:00
Zpracování hlukové studie a měření hluku na území JMK
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 22.10.2021 11:00
Komplexní realizace společné prezentace Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na EXPO 2020 v Dubaji
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 01.11.2021 11:00
Nábytek pro vybavení šaten a učeben
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 25.10.2021 10:00
všechny zakázky