Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2024/2025
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 26.07.2024 10:00
Dodávky diagnostik pro automatizovanou analýzu analytů acidobazické rovnováhy pro analyzátory Cobas b221 (4) a Cobas b221 (6) Roche Diagnostics GmbH včetně AQC modulu
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 29.07.2024 10:00
Nákup konvektomatu
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 30.07.2024 23:59
II/423 VELKÉ BÍLOVICE – MORAVSKÝ ŽIŽKOV
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 29.07.2024 09:00
Cvičení ve virtuální realitě
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 26.07.2024 13:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi staveb „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o. “
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 05.08.2024 12:00
Výkon činnosti TDS nad prováděním staveb „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o. “
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 05.08.2024 11:00
DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ NA MOSTĚ EV.Č. 40837-1 DYJÁKOVIČKY
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 19.07.2024 09:00
ÚPRAVY AUTOMOBILOVÉHO PODVOZKU TATRA PHOENIX 4X4 VČETNĚ DODÁVKY NÁSTAVEB A SNĚHOVÉ RADLICE
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 24.07.2024 09:00
Otopná soustava domova mládeže
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 22.07.2024 10:00
Oprava jižních fasád hlavní budovy nemocnice a hraničních zdí
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 22.07.2024 10:00
III/3983, III/39914 TAVÍKOVICE PRŮTAH
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 06.08.2024 09:00
II/395 NESLOVICE - HLÍNA
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 23.07.2024 09:00
Datové služby
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 15.07.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizace v DM Gorkého 35 - havarijní stav
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2024 12.07.2024 10:00
všechny zakázky