Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilů
SŠ polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 04.12.2019 09:00
III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 03.12.2019 10:00
Dodávky zeleniny
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2019 26.11.2019 12:00
Diagnostika vozovky pro zpracování PD II/398 Horní Dunajovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2019 09.12.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace na akci Gymnázium Vídeňská – rekonstrukce hřiště
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 09.12.2019 13:00
„Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola Brno, Sekaninova“
Základní škola, Brno, Sekaninova 1
podlimitní Prokazování kvalifikace 20.11.2019 13.12.2019 09:00
Revitalizace garáží SÚS JMK cestm. Blansko - elektroinstalace
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 03.12.2019 11:00
Podhled včetně elektroinstalace
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 26.11.2019 12:00
Upgrade telefonní ústředny
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 27.11.2019 12:00
Výstava - národopis - mobiliář
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 02.12.2019 09:30
Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy školy
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2019 06.12.2019 10:00
Klimatizace LOA – II. Etapa a Klimatizace lůžkového pavilonu LO1 – III. Etapa
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 05.12.2019 12:00
Gynekologické lůžko s full HD videokolposkopem
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 29.11.2019 12:00
Operační světla
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 29.11.2019 12:00
Rekonstrukce kotelny Nemocnice Tišnov
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 27.11.2019 14:00
všechny zakázky