Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stěhovací práce v budově Žerotínovo náměstí 1, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 05.03.2018 10:00
Zhotovení modelu raně středověkého hradiště Mikulčice - Valy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 09.03.2018 10:00
Veřejná zakázka na služby "Zpracování analýzy a návrh optimalizace tiskového prostředí"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 07.03.2018 10:00
Nájem velkoplošných obrazovek během konání Grand Prix ČR 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 14.03.2018 10:00
Mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix ČR 2018 – úklid areálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2018 02.03.2018 10:00
Hlavní prohlídky mostů v roce 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2018 06.03.2018 10:00
Inovace výuky CNC obrábění v SŠ TEGA Blansko
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2018 04.04.2018 10:00
Evakuační výtah
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2018 05.03.2018 10:00
Výměna oken
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 16.03.2018 09:00
Úvěr k financování projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí Brno“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 14.03.2018 00:00
Servis zařízení vzduchotechniky, klimatizace a tepelného hospodářství
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 13.03.2018 09:00
Dodávka kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2018 12.03.2018 10:00
Dodávka kancelářského nábytku budovy Česká 11, Brno
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2018 27.03.2018 09:00
Dodávka nábytkového vybavení kavárny budovy Česká 11, Brno
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2018 27.03.2018 10:30
Rekonstrukce objektu školy (hygienické zázemí a únikové cesty)
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 02.03.2018 09:00
všechny zakázky