Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Plicní ventilátor - havárie II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2019 07.02.2019 10:30
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Dodávka 2 ks technologických vozidel v roce 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 31.01.2019 09:00
Diagnostiky vozovek a návrh opatření III/3846 Brno – Kníničky, ul. Ondrova, III/37915 Brno – Lesná, ul. Seifertova, Dusíkova
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2019 05.02.2019 09:00
Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie II
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 22.02.2019 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Svitávka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2019 18.01.2019 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Zhotovení stavby pro komunitní bydlení – Svitávka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2019 18.01.2019 10:00
Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2019 21.01.2019 10:00
Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Libereckém kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2019 24.01.2019 10:00
Tepelně energetické zdroje Gymnázia Zastávka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2019 01.02.2019 09:00
Úprava venkovních ploch v areálu školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.01.2019 04.02.2019 11:30
Cornštejn – sociální zařízení – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.01.2019 01.02.2019 09:30
Pořízení RTG přístrojů – 2 ks
nadlimitní Příjem nabídek 20.12.2018 05.02.2019 13:00
Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích
podlimitní Hodnocení 18.12.2018 24.01.2019 10:00
všechny zakázky