Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a úhradě spojených s jejich užíváním 26.04.2018
Smlouva o dílo - Lejska 1918-38 25.04.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 23.04.2018
Objednávka 50/18/8 - oprava plicního ventilátoru a provedení PBTK 20.04.2018
Smlouva o dílo - obměna hlavních podlažních elektrorozvaděčů 19.04.2018
Darovací smlouva - 1 sestava - Novorozenecký screener MADSEN AccuScreen TE 18.04.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 18.04.2018
Objednávka 45/18/8 - validace procesu mytí u prokládacích myček 12.04.2018
Dodávka plastových desek 10.04.2018
Modernizace stravovacího systému 10.04.2018
Vybování rozvodu vody v zahradě školy 09.04.2018
Objednávka - reagencie a kontroly pro provoz analyzátoru AU480 27.03.2018
Dodávka užitkového automobilu 23.03.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 23.03.2018
Vypracování projektové dokumentace k Tepelně energetické zdroje Gymnázia Zastávka 21.03.2018
Objednávka 42/18/8 - opravy motorových jednotek shaveru 20.03.2018
Objednávka č. 01-8-0000044 - Fréza kuličková a Resektory agresiv 16.03.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 13.03.2018
Zajištění autobusové dopravy 09.03.2018
Objednávka diagnostických B/W monitorů a grafickou kartu 06.03.2018