Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Renovace parket - expo Moravské galerie 27.01.2020
Restaurování kovového mřížoví 27.01.2020
Objednávka č. 54 - léčivé přípravky 22.01.2020
Oprava vstupního zařízení - dveří do budovy staré školy 22.01.2020
Smlouva o dílo - 3D model zámeckého divadla 16.01.2020
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 14.01.2020
Smlouva o poskytování servisní podpory - komunikační uzel ISAC a zapojení do projektu eHealth JMK 14.01.2020
Objednávka č. 3/20/8 - oprava motorových jednotek shaveru 13.01.2020
Zateplení objektů školy II. etapa 10.01.2020
Smlouva o dílo - digitalizace historických předloh 06.01.2020
Smlouva o nájmu části nemovité věci - vinobraní 06.01.2020
Zámek Mikulov - oprava východní stěny 06.01.2020
Příloha č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie - zálohy na rok 2020 30.12.2019
Objednávka č. 68/19/9 - bezmazný kompresor medicinálního vzduchu 19.12.2019
Objednávka č. 67/19/9 - vjezdová závora do areálu nemocnice 18.12.2019
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě - navýšení o úklidové služby 17.12.2019
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě - navýšení o úklidové služby 17.12.2019
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě - navýšení úklidových služeb 17.12.2019
Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě - navýšení o úklidové služby 17.12.2019
Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě - navýšení o úklidové služby 17.12.2019