Katalog smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva JUDr. Jana Košková 01.03.2017
Dodatek č. 22 Smlouvy o údržbě a provozní podpoře č. 2008075NIV 28.02.2017
Dodatek č.3 k nájemní smlouvě nebytových prostor 22.02.2017
Smlouva o nájmu části nemovité věci - vinobraní 14.02.2017
Objednávka 10.02.2017
Objednávka 09.02.2017
Oprava sociálních zařízení velkého zámeckého sálu 28.01.2017
Příloha č.8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie 13.01.2017
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o poskytování technických služeb - servis BILIKUK-S 30.12.2016
Kolektivní smlouva pro rok 2017 30.12.2016
Objednávka léků 29.12.2016
Objednávka léků 27.12.2016
Objednávka 22.12.2016
Darovací smlouva 19.12.2016
Objednávka léků 19.12.2016
Objednávka 16.12.2016
Objednávka 14.12.2016
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru 12.12.2016
Objednávka 08.12.2016
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - poskytování služeb v oblasti deratizace, dezinfekce a dezinsekce 07.12.2016