Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
ZUŠ Mikulov - sanace vlhkého zdiva 31.10.2019
Oprava zastřešení Husova 770E, Mikulov 30.10.2019
Smlouva o dílo - deinstalace a instalace expozice APP 30.10.2019
Malování 2019 - 2020 25.10.2019
Prodejní pult - zámecká kavárna 25.10.2019
Rámcová dohoda na dodávky kapalného medicinálního kyslíku 24.10.2019
Servisní smlouva zásobníku pro skladování kapalného medicinálního kyslíku 24.10.2019
Dodávka elektrotechniky 23.10.2019
Oprava základů pod obvodovou stěnou - budova B, havarijní stav 21.10.2019
Smlouva o nájmu části nemovité věci - Svatomartinský Mikulov 21.10.2019
Úprava topení 21.10.2019
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 18.10.2019
NÁJEMNÍ SMLOUVA - MIA FILM s.r.o. 16.10.2019
Smlouva o nájmu části nemovité věci - Dny radiační ochrany 16.10.2019
Objednávka 109/19/8 - jednodutinový externí kardiostimulátor 15.10.2019
Objednávka - léčivé přípravky 14.10.2019
SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. JAN 6/2019 - Hodonín 14.10.2019
Smlouva o dílo- restaurování barokního obrazu II. 11.10.2019
SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. JAN 4/2019 11.10.2019
Objednávka č. 745 - léčivé přípravky 08.10.2019