Veřejná zakázka: III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12165
Systémové číslo: P17V00002193
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 028555
Datum zahájení: 16.10.2017
Nabídku podat do: 21.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k získání územního rozhodnutí vč. zpracování oznámení EIA a zajištění zjišťovacího řízení, v případě nutnosti zpracování dokumentace EIA a zajištění vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí.
Předmětem stavby je navržení hlavní trasy silničního propojení jako dvoupruhová silnice směrově nerozdělená, kategorie S 9,5/60 dle ČSN 73 6101 s následujícími hlavními charakteristikami:
Délka úseku propojení S 9,5/60 …………… …1,132 km
Nově navržená přeložka sil III/152 83 (ul. Bedřichovská) a napojení na ul. Šlapanická jsou navržené jako dvoupruhové místní komunikace směrově nerozdělené, obslužné v kategorii MO2p 14,5/11/50 dle ČSN 73 6110 s následujícími hlavními charakteristikami:
Délka úseku propojení MS2p 14,5/11/50 ………0,199 km
Počet křižovatek……………………………………………..…….2
Obě okružní křižovatky jsou navržené se stejnou geometrií s vnějším průměrem D=34,00 m, čtyřmi paprsky (větvemi) a nepojížděným středovým ostrovem průměru d = 20,0 m. Křižovatka se umístěním shoduje se stávající polohou křížení. Okružní křižovatky je navržené v souladu s ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a s technickými podmínkami TP 135 “Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích“.
Realizace silničního obchvatu Slatiny představuje celou řadu stavebních objektů, které zajistí funkčnost celku a napojení stavby na stávající infrastrukturu silniční a inženýrských sítí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 285 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ořechovská 35
619 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky