Veřejná zakázka: Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 16491
Systémové číslo: P19V00000314
Spisová značka: S - JMK 22684/2019 OINV
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016115
Datum zahájení: 12.02.2019
Nabídku podat do: 18.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné (dále též „stavba“) spočívající:
a) ve výstavbě výjezdové základny na pozemcích p. č. 345/1, p. č. 346/1 a p. č. 600/4, vše v katastrálním území Šumná, obec Šumná, okres Znojmo. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby vyhotovené společností ATELIER 2002, s.r.o., IČ: 26897270, se sídlem v Brně, Zachova 634/6, PSČ 602 00 a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“);
b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
c) v geodetickém zaměření stavby;
a dále v zastupování zadavatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování zadavatele v řízení o užívání stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků