Veřejná zakázka: Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka – stavební část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16707
Systémové číslo VZ: P19V00000529
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 02.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce stravovací části v objektu Svratka – stavební část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci stravovacích prostor v objektu Svratka, Veslařská 54, Brno. Konkrétně se jedná o přípravné práce, demontáž a bourací práce, vybudování svislé konstrukce, vzduchotechniky, řešení zásobování vodou a splaškové kanalizace. Dále řešení podlah včetně vnitřních povrchových úprav a malby a přípravy na připojení gastro-zařízení a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 328 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
 • IČO: 60552255
 • Poštovní adresa:
  Charbulova 1072/106
  618 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345141

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz) a listinně na adresu Střední škola Charbulova, Charbulova 106, 618 00 Brno, k rukám Mgr. Natálie Gloserové s označením neotevírat, více ve výzvě k podání nabídek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky