Veřejná zakázka: III/3978 Jaroslavice, průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1700
Systémové číslo: P14V00000007
Počátek běhu lhůt: 28.04.2014
Nabídku podat do: 09.05.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3978 Jaroslavice, průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava vozovky na silnici III/3978 v části průtahu obcí Jaroslavice cca od začátku obce (ve směru od Slupi) v délce 481 m (staničení silnice km cca 13,983 - 14,464). Je navrženo odfrézování stávající vozovky v tl. 50 mm a provedení recyklace za studena v tl. 180 mm. Následně bude provedena pokládka ložné vrstvy z asf. betonu v tl. 60 mm a obrusné vrstvy z asf. betonu v tl. 40 mm vč. spojovacích postřiků. Odvodnění bude doplněno odvodňovacími žlaby ze žul. kostek, uličními vpustmi a lapači splavenin zaústěnými do stávající dešťové kanalizace. Je navrženo doplnění silničních obrubníků. Dále je navržena úprava napojení sousedních nemovitostí. Směrové vedení zůstane zachováno, šířka komunikace v předmětném úseku je cca 6,0 m (je navrženo lokální rozšíření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3/5
Brno 601 82

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky