Veřejná zakázka: II/386 Kuřim, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18087
Systémové číslo: P19V00001888
Datum zahájení: 07.08.2019
Nabídku podat do: 16.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/386 Kuřim, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na úseku silnice II/386 v délce 391 m zahrnující výměnu stávajícího krytu vozovky za hutněné asfaltové vrstvy s protihlukovým účinkem. Začátek vlastní úpravy je v km 0,023 a navazuje na konec úpravy akce „II/385 Kuřim průtah – úprava křižovatky II/385xII/386, konec úseku a vlastní úpravy je v km 0,414.
Po odfrézování stávajícího živičného povrchu v tl.90mm , zapravení příčných trhlin a provedení lokálních sanací bude provedena pokládka nových krytových vrstev vozovky. Stávající dvouřádek z kostky žulové drobné podél silničních obrubníků zůstane zachován, lokálně bude opraven. Budou provedeny lokální sanace - lokální sanace příčných trhlin a deformovaných krajů. Předmětem zakázky je i osazení přechodného dopravního značení pro dobu stavby, povolení k uzavírkám zajistí objednatel.

Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 190 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno 602 00

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky