Veřejná zakázka: II/374 Rájec průtah IV. stavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19432
Systémové číslo: P20V00000117
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-021348
Datum zahájení: 22.06.2020
Nabídku podat do: 24.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/374 Rájec průtah IV. stavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou přeložky silnice II/374 mezi Boskovicemi a Blanskem, která je z převážné části vedena mimo zastavěné území. Město Rájec – Jestřebí je na trasu přeložky napojeno třemi okružními křižovatkami v km 1,435; km 2,675 a v km 3,050 staničení stavby. Samotná přeložka SO 101 je v délce 1,8735 km, uvažováno bez připojení na začátku a konci úseku. Součástí projektu je 56 stavebních objektů. Jedná se o přeložky inženýrských sítí, zejména vodovodu (3x), přeložky vedení VN, NN, veřejného osvětlení (3x), přeložky DOK, sdělovacích a tel. kabelů a přeložky plynovodu (3x). V rámci projektu bude vybudováno 5 mostních objektů a provedena rekonstrukce tří stávajících, protihlukové stěny, bude provedena úprava místních komunikací, polních cest, sjezdů, chodníků, úprava odvodnění, rekultivace a vegetační úpravy. Dále je součástí projektu demolice RD, úprava objízdných tras a osazení trvalého dopravního značení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 234 273 770 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy