Veřejná zakázka: Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 22244
Systémové číslo: P21V00000074
Spisová značka: S - JMK 5747/2021 OKŘ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018779
Datum zahájení: 24.05.2021
Žádost o účast podat do: 15.06.2021 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 23.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) zhotovení stavby „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“ spočívající v provedení kompletního obnovení uličních fasád na ulici Žerotínovo náměstí a Kounicova a obnově poškozeného venkovního schodiště, dále novém provedení (v původním vzhledu) horní korunové atiky a balkónu, výměně klempířských prvků na fasádě a dalších úpravách specifikovaných v projektové dokumentaci; stavba zahrnuje také sanační opatření a související zemní práce, a dále restaurátorské práce (blíže viz projektová dokumentace);
b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
c) zajištění všech potřebných dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a zastupování zadavatele v kolaudačním řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor kancelář ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy