Veřejná zakázka: II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav, SO 104

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 23526
Systémové číslo: P21V00001356
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2021_214
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-027887
Datum zahájení: 28.07.2021
Nabídku podat do: 30.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav, SO 104
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 – úsek silnice v k.ú. Podivín).
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 – úsek silnice v k.ú. Podivín).
Rekonstruovaný úsek je dlouhý 4,561 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 34,432 – 38,933 km.
Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. V km 0,000 – 0,712 bude nejprve provedeno odfrézování asfaltových vrstev a bude provedena recyklace za horka. Následně se položí ložná a obrusná vrstva. V km 0,712 – 4,561 bude nejprve provedeno odfrézování asfaltových vrstev, následně ošetření trhlin, potom se položí vrstva SAL a následně ložná a obrusná vrstva. Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění pročištěním stávajících odvodňovacích příkop, rekonstrukce zatrubnění sjezdů a propustků a výškové napojení stávajících komunikací a sjezdů.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související zeměměřičské práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 45 629 550 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy