Veřejná zakázka: III/15278 MODŘICE, UL. MASARYKOVA - DSP, PDPS, IČ, SP, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 24158
Systémové číslo: P21V00001989
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036120
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 05.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/15278 MODŘICE, UL. MASARYKOVA - DSP, PDPS, IČ, SP, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, včetně aktualizace souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Stavba řeší rekonstrukci většinou intravilánového úseku silnice III/15278, ulice Masarykova v Modřicích v celkové délce 930 m, od provozního staničení v km 0,704 po provozní staničení v km 1,634. Součástí jsou 2 autobusové zastávky, křižovatka se silnicí III/15280, dále chodník, sjezdy na místní komunikace a k nemovitostem. Součástí stavby jsou i přeložky vedení sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav povrchu silnice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 942 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy