Veřejná zakázka: II/386 Kuřim, nám. Osvobození

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 26439
Systémové číslo: P22V00001099
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.05.2022
Nabídku podat do: 20.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/386 Kuřim, nám. Osvobození
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/386 v intravilánu města Kuřim, v úseku km 0,863- 1,284 (km 1,978 – 1,557 dle pasportního staničení). Bude provedeno odklonění stávající komunikace v úseku km 0,863 –1,000. Komunikace v km 1,000 – 1,284 zůstane ve stávající poloze. Rekonstrukce vozovky počítá s pokládkou nových krytových vrstev vozovky ze souvrství s protihlukovými účinky. Šířkové uspořádání bude upraveno na šířku min 7,00 m mezi obrubami. Rekonstrukce vozovky počítá s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev vozovky a vybudováním nové konstrukce vozovky. Současně se počítá s vybudováním dvou přechodů pro pěší včetně ostrůvků, s vybudováním parkovacích pruhů, zastávkového zálivu, nových chodníků a úpravou stávajících chodníků a jejich doplnění bezpečnostními prvky, odvodnění komunikace, terénními a sadovými úpravami. V prostoru Náměstí Osvobození (v souladu s architektonickým řešením) v km 0,863 – 1,000 bude nová komunikace upnuta do masivních žulových obrubníků. K výběru obrubníků v prostoru náměstí bude přizván architekt. Pro související akci pokládky nového vodovodu budou provedeny zemní práce a uložení chrániček. Součástí výkopových prací je odstranění stávajícího chodníku z betonové dlažby a vybourání vodoměrných šachet. Místní komunikace (napojení křižovatek) zahrnuje úpravu stávajících dopravních napojení na komunikaci.
V rámci odklonu původní komunikace dojde k prodloužení stávající komunikace ulice Zborovská. Zbývající dopravní napojení budou realizována s obnovou krycích vrstev vozovky po jejich odfrézování.
Stavba je navržena na provedení v pěti etapách za úplné uzavírky silnice II/386, doprava bude vedena po objízdných trasách. Součástí zakázky je zajištění DIO.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 453 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy