Veřejná zakázka: II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27427
Systémové číslo: P22V00002086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.06.2022
Nabídku podat do: 12.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 361 - 008, na sil. II/361 v km 14,890 v intravilánu města Jevišovice. Rekonstrukce zahrnuje sanaci stávající spodní stavby a nosné konstrukce, provedení nových mostních křídel s kamenným obkladem, mikropilotáže, rozšiřující železobetonové monolitické desky, nové vozovky, římsy a ocelového zábradlí s kamennými sloupky. Součástí stavby bude také provedení výměny povrchu komunikace u mostu v délce 200 m a sanace horninového svahu podél této komunikace.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 300 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky