Veřejná zakázka: Zástupce zadavatele na veřejnou zakázku realizace energeticky úsporných opatření s využitím podpory z programu OPŽP metodou EPC v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov areálu nemocnice a ubytovny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32463
Systémové číslo: P23V00002499
Datum zahájení: 03.08.2023
Nabídku podat do: 01.09.2023 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zástupce zadavatele na veřejnou zakázku realizace energeticky úsporných opatření s využitím podpory z programu OPŽP metodou EPC v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov areálu nemocnice a ubytovny
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je činnost spočívající v zastoupení zadavatele podle ust. § 43 zákona, včetně zabezpečení veškerých právních úkonů s tím spojených v dále uvedeném výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zástupce zadavatele na veřejnou zakázku realizace energeticky úsporných opatření s využitím podpory z programu OPŽP metodou EPC v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav – Snížení energetické náročnosti budov areálu nemocnice a ubytovny“, a další činnosti související s realizací uvedené veřejné zakázky, jak jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci. Administrace veřejné zakázky bude prováděna v souladu se ZZVZ a v souladu s aktuální směrnicí č. 80/INA-VOK – a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejné zakázky, u níž zadavatel o dotaci požádal zvlášť pro areál nemocnice a zvlášť pro ubytovnu nemocnice (jedná se o 2 dotační tituly) v souladu podmínkami 38. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.1,,opatření 1.1.1 na komplexní projekty, s kombinací opatření z 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 (v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky