Veřejná zakázka: II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34091
Systémové číslo: P23V00004132
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006709
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 13.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v přestavbě stávající okružní křižovatky silnic II/430, III/15283 a místní komunikace.
Stavba se nachází na východním okraji zastavěné části města Brna v katastrálních území Slatina a Podolí u Brna.
Stavba zahrnuje i úpravu chodníků, zastávek, přeložky inženýrských sítí a další související stavební objekty.
Předpokládá se, že stavba bude probíhat za úplné uzavírky křižovatky s umožněním průjezdu linek MHD.
Příjezd na staveniště je možný ze všech směrů.
V rámci rekonstrukce silnice dojde také k přeložkám inženýrských sítí.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Stavební objekty, které nejsou předmětem veřejné zakázky:
SO 410 Přeložky sdělovacího vedení Optiline
SO 412 Přeložky sdělovacího vedení UPC (Vodafone)
SO 413 Přeložky sdělovacího vedení Sitel
SO 403 Přeložky VN vedení E.ON
SO 404 Přeložky NN vedení E.ON
SO 406 Přeložky sdělovacího vedení CETIN
SO 408 Přeložky sdělovacího vedení Dial Telecom (Quantcom)
Harmonogram stavebních prací v projektové dokumentaci je pouze orientační. Pro plnění veřejné zakázky jsou závazné termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 772 384 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota činí 54 772 384,38 Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky