Veřejná zakázka: Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – zpracování projektové dokumentace II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 34265
Systémové číslo: P24V00000069
Evidenční číslo zadavatele: ŠA/2024/01
Datum zahájení: 05.01.2024
Nabídku podat do: 31.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – zpracování projektové dokumentace II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona v platném znění a souvisejících právních předpisů a dále harmonogram výstavby s návrhem milníků a dokumentaci POV (především zařízení staveniště, vjezdy, komunikace…); včetně jejích dílčích částí a podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo *.dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc popř. *.rtf) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf); DPS bude zpracována a předána objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na vhodném nosiči (flash disk).

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00226912
 • Poštovní adresa:
  Strážovská 1247/22
  69701 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy