Veřejná zakázka: III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3719
Systémové číslo: P15V00000790
Počátek běhu lhůt: 17.04.2015
Nabídku podat do: 05.05.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3983 MEDLICE MOST 3983 – 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce silničního mostu o jednom poli, jednopodlažní, trvalý v přímé. Most šikmý, šikmost levá, masivní monolitický železobetonový. Most převádí silniční komunikaci kategorie S6,5/60, tzn. 6,50 m mezi obrubami. Šířka říms je 0,75 m. Celková šířka mostu je 8,00 m. Most je založen hlubině. Budou použity vrtané piloty průměru 0,60m o délce 10,00 m. Opěry budou založeny na 4 ks pilot, křídla jsou podepřena 1 ks, celkem tedy 12 ks pilot. Spodní stavbu tvoří dvě monolitické železobetonové opěry (rámové stojky) kolmé tloušťky 0,600m. Na opěry jsou zavěšena šikmá křídla. Deska nosné konstrukce je monolitická železobetonová lichoběžníkového půdorysu. Tloušťka desky je proměnná, minimálně 0,350m.Na mostě bude celoplošná z modifikovaných pásů. Izolace pod vozovkou bude v úžlabích odvodněna trubičkami, které budou propojeny pásem šířky 0,50 z drenážního plastbetonu. Vozovka na mostě je tl. 100mm.Na předpolích bude tloušťka vozovky 470 mm. Na nosné konstrukci a křídlech budou osazeny římsy, na kterých bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Mimo most bude osazeno silniční svodidlo. Pod mostem bude koryto Křepičky vydlážděno v celkové délce 17 m.
Předmětem zakázky jsou související zeměměřické a projekční práce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 430 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Ořechovská 35
619 00 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky