Veřejná zakázka: Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 660
Systémové číslo: P12V00000626
Evidenční číslo zadavatele: 206450
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 354717
Počátek běhu lhůt: 22.12.2012
Nabídku podat do: 14.01.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb souvisejících s pořizováním Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), přičemž právními službami v souvislosti s pořizováním ZÚR JMK se rozumí:
a) právní služby spočívající v zastupování klienta v řízení před krajským soudem;
b) právní služby spočívající v zastupování klienta v řízení před Nejvyšším správním soudem;
c) právní služby spočívajících v zastupování klienta v řízení před Ústavním soudem;
d) služby spočívající v účasti na veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje;
e) administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracovatele ZÚR JMK ve smyslu ustanovení § 151 zákona o veřejných zakázkách a zastupování klienta v navazujícím řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
f) ostatní právní služby spočívající zejména v prostudování a seznámení se s podklady, posouzení návrhů a požadavků klienta, jednání s klientem či třetími osobami a v sepisování písemností (posouzení, stanovisek, analýz, rozborů a dalších obdobných dokumentů).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Drozdovice 4, Prostějov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky