Veřejná zakázka: Rekonstrukce elekroinstalace - 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7770
Systémové číslo: P16V00001434
Počátek běhu lhůt: 09.05.2016
Nabídku podat do: 25.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce elekroinstalace - 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stručný textový popis veřejné zakázky:
Předmětem díla je provedení akce s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace – I. etapa“. Jedná se o rekonstrukční práce v areálu gymnázia. Předmětem této akce je rekonstrukce elektrických rozvodů v budově gymnázia Boskovice.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména pak v projektové dokumentaci, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované Jiřím Pavlů, Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice, IČ 15582647.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 272 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
 • IČO: 62073109
 • Poštovní adresa:
  Palackého nám.1
  680 11 Boskovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 377664

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 222/1
680 11 Boskovice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky