Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Projektová dokumentace na opravu fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno - Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace na opravu historické fasády a schodiště budovy zadavatele nacházející se na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno. Budova je nemovitou kulturní památkou. Předmětem veřejné zakázky bude dále obstarání vydání stavebního povolení a dalších dokumentů nezbytných pro provedení opravy historické fasády a schodiště budovy dle vypracované projektové dokumentace a případně další potřebná součinnost projektanta.

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžnou tržní konzultaci, a to analogicky podle ustanovení § 33 zákona o ZVZ. Cílem je informovat odborníky a potenciální dodavatele o záměru a požadavcích zadavatele a na základě jejich zpětné vazby získat relevantní informace nezbytné pro správné nastavení zadávacích podmínek.
Archiv ZIP Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci.zip 18.21 MB