Veřejné zakázky

Na těchto stránkách naleznete informace o uveřejněných veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a centrální zadavatel CEJIZA s.r.o. Pro vyhledání konkrétního profilu zadavatele prosím vyberte v levém menu odkaz „Profily zadavatelů“.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci v případě jejího zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka učební pomůcky elektropohon a vysokonapěťová baterie
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 21.02.2020 15:00
VZMR na služby „Servis optických kabelů“
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje – projekt ConnReg - opakované řízení
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
AUDITORSKÉ SLUŽBY – OVĚŘOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK ZADAVATELE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA LÉTA 2020-2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 10:00
Toaletní potřeby
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 30.01.2020 09:30
„Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 28.02.2020 14:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP stavby - Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Nemocnice Vyškov – dodávka nábytku a ostatního vybavení
Jihomoravský kraj
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 17.02.2020 10:00
ČISTÍCÍ A HYGIENICKÉ PROSTŘEDKY
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 24.01.2020 09:00
Stavební úpravy objektu Na Návrší č. 3, Znojmo – nábytkové vybavení
Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 31.01.2020 13:00
Sety infuzní techniky
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 22.01.2020 12:00
REKONSTRUKCE ODVĚTRÁVACÍHO SYSTÉMU ŠJ GYMNÁZIA TIŠNOV - HAVARIJNÍ STAV, 2020
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 09:00
Sety operačních nástrojů
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 22.01.2020 12:00
Snížení energetické náročnosti objektů školy
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2020 28.01.2020 11:00
všechny zakázky