Veřejná zakázka: Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18139
Systémové číslo: P19V00001936
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-027983
Datum zahájení: 09.08.2019
Nabídku podat do: 30.09.2019 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“)pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále servisní služby na dobu neurčitou.Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace (dále též „ZZS JMK“) je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a v souladu s legislativou plní úkoly i v případě mimořádných událostí a krizových situací, kdy mohou být těmito událostmi/situacemi zasaženy i informační systémy (IS) ZZS JMK a došlo by tedy k omezení, případně znemožnění plnění úkolů ZZS JMK. Konkrétně se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti pro následující IS:
a) Informační systém zdravotnického operačního střediska ZZS JMK – jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS JMK, tj. poskytování Přednemocniční neodkladná péče (dále jen „PNP“) na území Jihomoravského kraje.
b) Elektronická pošta – jedná se o hlavní informační systém (IS) ZZS JMK zajišťující komunikaci mezi zaměstnanci ZZS JMK a podporu výkonu jejich činností.
Zabezpečením uvedených informačních systémů bude zajištěna kontinuita jejich provozu i v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí, tj. zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, a tím bude zajištěno poskytování služeb veřejné správy ze strany zaměstnanců ZZS JMK s využitím těchto IS. Zvýšením kybernetické bezpečnosti v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí a zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům jak v době míru, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací bude výrazně sníženo riziko omezení provozuschopnosti IS ZZS JMK vyplývajících z projevů kybernetických rizik (kybernetických bezpečnostních událostí). Zvýšením bezpečnosti bude dosaženo nejen garantované provozování uvedených IS, ale bude zajištěna vyšší ochrana zpracovávaných osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU. Opatření v rámci projektu a souvisejících aktivitách budou sloužit i jako opatření v návaznosti na Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 018 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH se skládá ze Smlouvy o dílo v hodnotě 11 302 000,- Kč a Servisní smlouvy v hodnotě 3 716 000,- Kč.

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00346292
 • Poštovní adresa:
  Kamenice 798/1d
  625 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 235934

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy