Veřejná zakázka: „Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav, příspěvková organizace"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20398
Systémové číslo: P20V00001072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-017888
Datum zahájení: 22.05.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Nemocnici Břeclav, příspěvková organizace"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
a)Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců (dále jen „Dodávka MR“)
b)Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „Stavební úpravy pracoviště MR“). K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady Stavební úpravy pracoviště MR budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.
c)Poskytování pozáručního servisu po dobu 7 let, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo – servisní smlouvě, která jako Příloha č. 5 tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek (dále jen „Poskytování pozáručního servisu“). K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady Poskytování pozáručního servisu budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 54 595 041 Kč bez DPH
  Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH představuje zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny na plnění předmětu veřejné zakázky.

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky