Veřejná zakázka: Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 23107
Systémové číslo: P21V00000935
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2021/005
Datum zahájení: 13.04.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení řádného a nepřetržitého fungování trafostanic a poskytnutí dalších plnění jednotlivým pověřujícím zadavatelům tak, aby byl zajištěn řádný provoz jednotlivých pověřujících zadavatelů.

Předmětem servisu je provádění komplexní péče a zajištění bezproblémového chodu trafostanic za účelem umožnění neomezené dodávky elektrické energie do objektů jednotlivých pověřujících zadavatelů, jenž zahrnuje zejména poskytování:
-pravidelných prohlídek a revizí;
-pravidelných servisních činností;
-termovizních měření;
-odstraňování běžných provozních poruch;
-provozu technického dispečinku;
-zajišťování pohotovosti;
-kontroly přítomnosti, řádného umístění a stavu a následně zkoušky ochranných pomůcek umístěných v rozvodnách vysokého napětí trafostanic ve specializovaných zkušebnách, a to v souladu s normou PNE 35 9700 a předpisy výrobce;
-dalších servisních činností a služeb dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů;

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 822 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy