Veřejná zakázka: III/37430 JABLOŇANY - OBORA – KLEMOV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 31648
Systémové číslo: P23V00001689
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-023446
Datum zahájení: 01.06.2023
Nabídku podat do: 30.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/37430 JABLOŇANY - OBORA – KLEMOV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá oprava vozovkového souvrství na třech úsecích silnice III/37430. První úsek silnice III/37430 v km 0,000 až 0,650 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/37428 po spáru ve vozovce v km 0,650 před obcí Jabloňany. Druhý úsek v km 1,489 – 3,291 tj. od spáry před koncem obce Jabloňany po spáru před obcí Obora. Třetí úsek v km 4,223 – 6,442, tj. Od konce obce Obora po žel. přejezd v místní části Klemov. Celková délka je 4671 m. Součástí zakázky je i zpevnění krajnice, realizace vodorovného dopravního znační a zajištění DIO. Předpokládaný návrh objízdných tras je součástí PD. Při realizaci stavby a zajištění DIO je nutno zohlednit omezení u mostu 37427-3. Předmětem zakázky jsou i související zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 310 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy