Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva 297
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2015 23.02.2015 12:00
Pamětní desky 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2015 23.02.2015 00:00
smlouva Karnet
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2015 23.02.2015 00:00
smlouva archotekti Tihelka - šatny
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2015 22.02.2015 00:00
Objednávka 148/2015
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2015 21.02.2015 17:00
Objednávka 56/2015
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2015 21.02.2015 15:00
Smlouva 0299
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2015 20.02.2015 14:00
Smlouva 0298
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2015 20.02.2015 13:00
Oprava tanečního povrchu
Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2015 20.02.2015 12:00
Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Gymnázium, Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
podlimitní Zrušeno 20.02.2015 19.05.2015 14:00
Objednávka - MSM - vinylové rukavice
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2015 20.02.2015 00:00
Rámcová smlouva na servis kancelářské techniky
Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2015 20.02.2015 00:00
Vybudování laboratoře in-vitro - přístrojové vybavení
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2015 09.03.2015 16:00
BILLBOARDY 2015
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2015 19.02.2015 00:00
Smlouva o pronájmu ocelového provizorního mostu
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.02.2015 19.02.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016