Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/0435 Skrchov, mosty 0435-2,3 (zajištění výkonu autorského dozoru)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2015 01.06.2015 00:00
odvlhčení suterénní místnosti
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2015 01.06.2015 00:00
Parkové úpravy 2.
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.06.2015 01.06.2015 00:00
FA11/15 Stavební práce
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.05.2015 29.05.2015 13:00
FA12/15 Stavební práce
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.05.2015 29.05.2015 13:00
III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4, Pilské údolí, 1.stavba, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.05.2015 29.05.2015 00:00
Památník Mohyla míru - obnova a restaurování interiéru kaple a ošetření vnějšího pláště kaple
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 19.06.2015 11:00
PMM - rekonstrukce části muzea - havárie (odstranění havarijního stavu)
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 19.06.2015 11:00
Licence - Novell Workgroup Suite FTE School License
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2015 28.05.2015 07:00
II/413, III/413 16 Těšetice, průtah, část A
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2015 28.05.2015 00:00
II/413, III/413 16 Těšetice, průtah, část B
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2015 28.05.2015 00:00
II/422 Lednice okružní křižovatka, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2015 28.05.2015 00:00
III/408 26 Kravsko, průtah. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2015 28.05.2015 00:00
Jazykové vzdělávání - název projektu: Otevři svou mysl
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2015 12.06.2015 12:00
Dodávka a výměna hepafiltrů
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.05.2015 27.05.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016