Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REACT EU – Digitální morfologie
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 16.05.2023 10:00
Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky – vybavení
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 11.04.2023 28.04.2023 10:00
Dermoplastické preparáty do expozice Pravěk a středověk Vyškovska
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2023 11.04.2023 12:00
REACT EU – operační světla
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 24.05.2023 09:45
REACT EU - inkubátor
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 16.05.2023 09:15
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ III/37915 BRNO, MERHAUTOVA, MOST 37915-2 STUDENÁ PŘES TRAŤ
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
podlimitní Zadáno 11.04.2023 27.04.2023 09:00
HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 24.04.2023 10:00
KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÁ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ PRO ROK 2023
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 12.05.2023 10:00
Havarijní stav ústředny EPS vč. navazujících akčních členů požární signalizace
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 21.04.2023 10:00
Elektromobilita v ZZS JmK I. (provozně - technický úsek)
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 10.04.2023 27.04.2023 10:00
Elektromobilita v ZZS JmK I. (ředitelství)
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
podlimitní Zadáno 10.04.2023 27.04.2023 10:00
Čistící a ochranné pomůcky
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2023 10.04.2023 07:00
Rekonstrukce plynové kotelny MPV Kyjov, Za Humny
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 19.04.2023 10:00
JMK014847/23/OKŘ/OBJ dodání materiálu, nářadí a prostředků na provádění oprav v roce 2023
Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2023 06.04.2023 00:00
Tisk propagačních materiálů
Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2023 25.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016