Veřejná zakázka: Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30390
Systémové číslo: P23V00000429
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.02.2023
Nabídku podat do: 24.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce převážné části otopné soustavy v budově sídla zadavatele. Stávající rozvody rekonstruované části otopné soustavy budou demontovány a nahrazeny novými rozvody z měděného potrubí, spojovaného lisováním. Částečně budou nahrazena stávající otopná tělesa novými výrobky. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce spojené s vybouráním tras páteřních rozvodů v linii stávajících kolektorů, jejich stavební úpravou a následným zaklopením s opravou dotčené části podlahového souvrství. Obdobně bude součástí předmětu veřejné zakázky i zapravení tras potrubí vedených ve zděných konstrukcích. V I.NP bude v rámci předmětné veřejné zakázky provedena rovněž výměna stávajícího vodovodního potrubí, vedeného v kolektorech s rozvody ÚT. Stavební práce budou zčásti prováděny v období školního roku. Postup provádění stavebních prací proto bude přizpůsoben možnostem objednatele při uvolňování jednotlivých pracovních úseků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 246 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace
 • IČO: 60680377
 • Poštovní adresa:
  Komenského 7
  692 16 Mikulov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221307

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky