Veřejná zakázka: Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 32808
Systémové číslo: P23V00002844
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-040093
Datum zahájení: 07.09.2023
Nabídku podat do: 23.10.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Nemocnice Břeclav, p. o. – Komplexní energetické úspory pavilonu N včetně gastrotechnologií“, jenž se skládá z I. etapy projektu, jež je zaměřena na rekonstrukci stávajícího gastro provozu pavilonu N; a II. etapy, jež spočívá v úpravách obálky budovy. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a energetickém posudku (příloha č. 9 zadávací dokumentace).

Projekt je rozdělen na jednotlivé etapy z důvodu dotačního financování celého projektu z rozdílných dotačních titulů uvedených v čl. 6 zadávací dokumentace. Harmonogram konkrétních činností navrhne vybraný dodavatel tak, aby navržený technologický postup dával smysl a předmět veřejné zakázky byl dokončen v požadované době (viz čl. 5 zadávací dokumentace).
I. etapa projektu spočívá zejména v rekonstrukci stravovacího provozu, dodávce a instalaci gastrotechnologie (dále také jako „část gastrotechnologie“).
II. etapa projektu, jež se týká obálky budovy pavilonu N, spočívá zejména v zateplení objektu, výměně výplní otvorů, výměně interiérového osvětlení, instalaci stínící techniky, nuceného větrání, vyregulování otopné soustavy a instalaci MaR a další opatření mající prokazatelně vliv na snížení spotřeby primární energie. Díky realizaci projektu dojde k energetickým úsporám v dotčeném objektu a tím i ke snížení negativního vlivu na životní prostředí (dále také jako „část obálka budovy“).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, a to včetně zajištění s tím souvisejících veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 107 586 859 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy