Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - dodávka gastrotechnologie
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 15.11.2021 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka – Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 11.11.2021 10:00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 11.11.2021 10:00
Objednávka JMK010682/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2021 26.10.2021 13:00
Objednávka JMK010655/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 13:00
JMK010645/21/OK/OBJ čokolády
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 00:00
Smlouva o provozování webové aplikace pro uveřejňování informací o zadávání veřejných zakázek - 7. dodatek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2021 21.10.2021 14:00
Sdělení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.10.2021 05.11.2021 23:59
Objednávka JMK010637/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2021 20.10.2021 14:00
Monitoring vydřích podchodů při Cyklostezce umístěné při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2021 02.11.2021 12:00
Smlouva o dílo č. JMK073475/21/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.10.2021 19.10.2021 00:00
Objednávka JMK010590/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2021 15.10.2021 14:00
Komplexní realizace společné prezentace Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na EXPO 2020 v Dubaji
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 01.11.2021 11:00
Objednávka JMK010592/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2021 14.10.2021 15:00
Objednávka JMK010568/21/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2021 13.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016