Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování ZP na pachtovné připravovaného DS Tomešova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2019 11.12.2019 07:00
BIM Manažer – Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2019 19.12.2019 09:00
Veřejná zakázka na Elektronickou úřední desku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2019 04.12.2019 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Dětský domov Strážnice – cvičné byty“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 10.12.2019 10:00
Propagační předměty v rámci projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 02.12.2019 12:00
Propagace Jihomoravského kraje související s realizací akce Olympic festival Brno 2020
nadlimitní Zadáno 11.11.2019 09.12.2019 10:00
Servisní smlouva o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti YAMACO Software s.r.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2019 07.11.2019 11:00
Jazykové vzdělávání pracovníků oddělení evropských dotací Krajského úřadu Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 01.11.2019 10:00
Vypracování analytické části Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihomoravského kraje na období 2020-2030
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2019 16.10.2019 14:00
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
nadlimitní Zrušeno 15.10.2019 26.11.2019 10:00
Koncertní sál, Konzervatoř Brno - úprava vnitřního zařízení a vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2019 15.10.2019 10:00
Vybavení interiérů stavby pro komunitní bydlení a prvků inkluzivní zahrady s bazální stimulací – Hostěradice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019
Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 07.10.2019 11.11.2019 10:00
Podpora SW produktů Geoportálu JMK včetně upgrade a dalšího rozvoje
podlimitní Zadáno 16.09.2019 09.10.2019 10:00
JMK061368/19/OKŘ Servisní smlouva S05/19/DT Řízení vjezdu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.09.2019 05.09.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016