Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace webových stránek Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje – www.rskjmk.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 17.05.2022 12:00
JMK012109/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
JMK012126/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
JMK012127/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na části území přírodní památky Kuče v k. ú. Malínky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Rájecká tůň v k. ú. Brněnské Ivanovice a v přírodní rezervaci Černovický hájek v k. ú. Brněnské Ivanovice a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 00:00
JMK012067/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012074/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012080/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012082/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012083/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012085/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012097/22/OKŘ/OBJ čištění spací pytlů, pokrývek a lůžkovin pro KACPU
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012098/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
JMK012099/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2022 29.04.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016