Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikační manuál a realizaci komunikační kampaně s cílem zvýšit míru využití terénních sociálních služeb v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 31.01.2022 08:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 11.02.2022 09:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby "Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 11.02.2022 09:00
Objednávka JMK011090/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2022 19.01.2022 13:00
JMK011043/22/OKŘ/OBJ samotesty VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test, 3000 ks
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2022 18.01.2022 00:00
Objednávka JMK011063/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2022 17.01.2022 14:00
Výjezdová základna ZZS JMK v Kyjově
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2022 22.02.2022 09:00
Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 13.01.2022 16.02.2022 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova Brno – přístavba pro MŠ
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2022 07.02.2022 10:00
JMK011024/22/OKŘ/OBJ průzkum příčin propadu nezpevněné plochy, Údolní 35a
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2022 12.01.2022 00:00
JMK011003/22/OKŘ/OBJ Konzultační a organizační služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 00:00
JMK011013/22/OKŘ/OBJ zhotovení razítek v roce 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace Nemocnice Vyškov, p. o. – Centrum přirozeného porodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2022 27.01.2022 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Vybudování anglického centra na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí“ a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2022 31.01.2022 08:30
Komunikační manuál a realizaci komunikační kampaně s cílem zvýšit míru využití terénních sociálních služeb v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2022 17.01.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››