Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK013115/22/OKŘ/OBJ letenky do Francie, 25. - 28.07.2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2022 24.06.2022 00:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na akci "Učebny pro výuku přírodovědných a technických předmětů - Gymnázium Tišnov"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 15.07.2022 10:00
Tvorba informačních materiálů projektu Adaptačně-integrační kurzy 2022 v Jihomoravském kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 10:00
JMK012862/22/OKŘ/OBJ 400 ks lahví vína s etiketou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
JMK013034/22/OKŘ/OBJ zásobování stanového tábora pitnou vodou 7-9/2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
Provedení opatření ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v PP Bílý kopec u Čejče, PP Nivky za Větřákem, PP Špidláky a PP Zimarky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2022 21.06.2022 00:00
Územní studie terminálu VRT a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2022 26.07.2022 14:00
Kvalitativní šetření pracovního trhu: Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících u vybraných hospodářských odvětví
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 18.07.2022 12:00
JMK012970/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 00:00
JMK012971/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 00:00
JMK012972/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2022 20.06.2022 00:00
Nákup zdravotnického materiálu pro humanitární pomoc Ukrajině II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2022 17.06.2022 10:00
Přístavba MŠ a ZŠ - Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno - projektová studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2022 11.07.2022 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Komunitní domov pro osoby se zdravotním postižením Prštice"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 12.07.2022 10:00
Studie proveditelnosti – Propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 05.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››