Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK017145/24/OKŘ/OBJ služby tajemnice v r. 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2024 23.05.2024 00:00
JMK017193/24/OKŘ/OBJ elektrospotřebiče pro OKSÚ, budova Triniti Office Center
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2024 23.05.2024 00:00
Obnova S-centra Hodonín, p.o. - správce stavby II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PR Louky pod Kulíškem a v PR Ploník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí PP medlánecké kopce a PP Obřanská stráň
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 00:00
JMK017148/24/OKŘ/OBJ pravidelná revize elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed.2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2024 21.05.2024 00:00
JMK017152/24/OKŘ/OBJ montáž měření teplot solárního systému, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.05.2024 21.05.2024 00:00
JMK090713/24/OKŘ Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2024 20.05.2024 13:00
JMK017146/24/OKŘ/OBJ výměna područek kancelářských židlí pro OKSÚ, budova Triniti Office Center
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.05.2024 20.05.2024 00:00
Zhotovení stavby Transbordéru, zázemí, přípojky vody, zpevnění a rozšíření hráze
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 25.06.2024 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby "Domovy se zvláštním režimem Hevlín", vč. výkonu autorského dozoru projektanta
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 05.06.2024 10:00
Objednávka školení SW Attis
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2024 15.05.2024 11:00
JMK017097/24/OKŘ/OBJ montáž systému videokontroly a rozšíření systému ACS, kanc. č. 439, budova KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2024 15.05.2024 00:00
Údržba a náhrada stávajícího označení hranic vybraných zvláště chráněných území a údržba a náhrada stávajícího velkého informačního označení vybraných zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2024 13.05.2024 00:00
Údržba stávajícího označení vybraných přírodních parků na území Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2024 13.05.2024 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››