Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Podpora projektového řízení pro pořízení informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2022 28.04.2022 10:00
Domov se zvláštním režimem Rohatec - správce stavby
nadlimitní Zadáno 08.04.2022 12.05.2022 10:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích přírodní památky Junácká louka v k. ú. Kníničky, přírodní památky V Jezdinách v k. ú. Kněževes a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2022 07.04.2022 00:00
Kontrola kvality dat a technický dozor pro veřejnou zakázku „Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 21.04.2022 10:00
Zajištění výzkumu s cílem zmapování stávajících bariér a podpůrných systémů po ukončení školní docházky či pobytu v dětském domově osob s mentálním postižením a osob se speciálními vzdělávacími potřebami pro začlenění do běžného života
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 11.04.2022 10:00
JMK011295/22/ORR/OBJ-Propagace JMK - TV ivysílání Czech-Am.TV Catvusa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2022 01.04.2022 08:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí na území PR Louky pod Kulíškem, PR Vratíkov, PR Ploník, PR Bosonožský hájek a PP Padělky a jejich ochranných pásmech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 00:00
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 10:00
Dodávka osobních automobilů
podlimitní Zadáno 28.03.2022
Údržba a náhrada značení zvláště chráněných území
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 ZCHÚ v okrese Brno-venkov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.03.2022 28.03.2022 00:00
Vytvoření Mendelovy mobilní aplikace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2022 25.03.2022 14:00
Objednávka JMK011639/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2022 24.03.2022 10:00
VZMR „Pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 2022-2024“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 30.03.2022 10:00
Dodávka a implementace informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje
nadlimitní Zadáno 10.03.2022 14.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016