Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeložka plynu pro budoucí stavbu „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2022 31.03.2022 09:00
Objednávka JMK011389/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.03.2022 08.03.2022 10:00
JMK011383/22/OKŘ/OBJ Služby tajemnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.03.2022 08.03.2022 00:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby "Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou"
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2022 30.03.2022 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi stavby "Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou"
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2022 30.03.2022 09:00
JMK011106/22/OKŘ/OBJ dodání elektro a spojařského materiálu v roce 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
JMK011278/22/OKŘ/OBJ výměna hlásičů EPS v budově KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
JMK011317/22/OKŘ/OBJ oprava závad na elektroinstalaci, KrÚ JMK Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
JMK011318/22/OKŘ/OBJ výměna svítidel ve skladech, Žerotínovo náměstí 3, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
JMK011352/22/OKŘ/OBJ projektová dokumentace opravy terasy, Cejl 73
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
JMK011364/22/OKŘ/OBJ polepy pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.03.2022 04.03.2022 00:00
Objednávka JMK011354/22/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2022 03.03.2022 14:00
JMK011315/22/OKŘ/OBJ oprava vadných požárních ucpávek, budova KrÚ JMK Cejl 73
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2022 02.03.2022 00:00
JMK075047/22/OKŘ Smlouva o zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb osobám se sluchovým postižením
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2022 01.03.2022 11:00
Dodávky nábytku 2022 do kancelářských prostor Krajského úřadu Jihomoravského kraje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.02.2022 15.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016