Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JMK012588/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2022 26.05.2022 00:00
JMK012604/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2022 26.05.2022 00:00
JMK012605/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2022 26.05.2022 00:00
JMK012612/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2022 26.05.2022 00:00
JMK012614/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2022 26.05.2022 00:00
004 – Spotřební materiál pro JMK
nadlimitní Zadáno 25.05.2022 06.06.2022 12:00
Nákup akcií společnosti Thermal Pasohlávky a.s.
nadlimitní Zadáno 25.05.2022 30.05.2022 14:00
JMK012554/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012557/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012560/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
JMK012561/22/OKŘ/OBJ ubytování uprchlíků - Ukrajina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Rudlické kopce, U kapličky a Kadovská skála
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 3 zvláště chráněných územích – přírodní památky Slanisko Dobré Pole, Slanisko Novosedly a Kamenná hora u Derflic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve 4 zvláště chráněných územích – přírodní památky U kapličky, U Michálka, Ve Žlebě a Šidlovy skalky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
Tabulové označení evropsky významných lokalit a tabulové a pruhové označení zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016