Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka JMK008624/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2020 16.10.2020 13:00
Objednávka JMK008523/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2020 01.10.2020 13:00
Smlouva o dílo č. JMK 067685/20/OK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2020 25.09.2020 13:00
Smlouva o užívání a provozování systému Mail Komplet
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2020 18.09.2020 14:00
Objednávka JMK008463/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2020 17.09.2020 12:00
Zakázka na Dodávku serverů – část 2: Posílení kapacity produkčních serverů VDI
podlimitní Zadáno 14.09.2020 05.10.2020 10:00
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
podlimitní Zadáno 06.09.2020 30.09.2020 10:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 040
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.08.2020 06.08.2020 10:00
Překladatelské služby a tlumočení
podlimitní Zadáno 05.08.2020 27.08.2020 10:00
Dodávka Endpoint Detection and Response (EDR) pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem
nadlimitní Zadáno 04.08.2020 07.09.2020 09:00
Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise v programu Microsoft Volume Licensing – LSP
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 07.09.2020 10:00
Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Hustopeče“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2020 11.08.2020 10:00
Objednávka JMK008190/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2020 20.07.2020 14:00
Objednávka JMK008189/20/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2020 14.07.2020 14:00
VMware Jihomoravský kraj č. 2020 - 029
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.07.2020 09.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016