Profil zadavatele: Jihomoravský kraj

  • Název: Jihomoravský kraj
  • IČO: 70888337
  • Adresa:
    Žerotínovo nám. 3
    601 82 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o nákupu kreditů pro využití služeb Microsoft Azure
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2018 10.12.2018 10:00
Poskytování právních služeb souvisejících s uložením závazku veřejné služby - Brusel
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 12.12.2018 10:00
Objednávka JMK004752/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2018 04.12.2018 10:00
Poskytování uživatelské podpory „Benchmarkingová databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2018 04.12.2018 00:00
Vytvoření portálu PO s názvem "Portál obcí"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2018 30.11.2018 10:00
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ“ a B2 „MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 18.12.2018 10:00
Dodávka datových sad StreetNet, TouristNet a rastrových polohopisných dlaždic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2018 28.11.2018 10:00
Upgrade diskového pole a odpovídající infrastruktury
podlimitní Zadáno 21.11.2018 05.12.2018 10:00
Zpracování zadávacích podmínek a zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Provedení analýzy sítě sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou v Jihomoravském kraji“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2018 21.11.2018 00:00
Kompenzační opatření - ovzduší - na území JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.11.2018 14.11.2018 00:00
Zajištění cateringových služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.11.2018 13.11.2018 00:00
organizační zajištění konference 15.-16.11.2018 pro poskytovatele sociálních služeb v rámci IP „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Organizační zajištění závěrečné konference 15.11.-16.11.2018 pro poskytovatele IP „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2018 05.11.2018 00:00
Certifikační audit systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 (Energy Management System)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 11:00
Objednávka JMK004496/18/OI/OBJ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2018 02.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016